Експериментален комплект ЛИМОНЕН ЧАСОВНИК с илюстрована книжка на български език

Подходящ за деца над 8 годишна възраст

 

     

От лимона ли идва електричеството? НЕ,

Но се нуждаем от него заради киселият сок, който е вид електролит и е проводник на електричество. Учените са открили, че ако поставим два различни метала в електролит, протича химична реакция при която се отделят електрони от едниния метал и се насочват към другия. В химията съществува ред на относителна активност на металите, спрямо който различни метали от този ред потопени в кисел разтвор си взаимодействат като отдават или приемат електрони. В нашия случай електрони се отделят от цинка и се насочват към медта, възниква електричество което ние използваме за да захраним часовника. Тъй като електричеството между две пластини не ни е достатъчно за часовника в нашия опит сме свързали две двойки пластини чрез разделения на две контейнер и свързаните помежду си метални пластини.

назад