Експериментален комплект ФИЗИКА с илюстрована книжка на български език
  Подходящ за деца над 8 годишна възраст  

Физиката е една изключително подредена и многообразна наука, която съвсем не е трудно да бъде разбрана. Ето защо е голямо удоволствието да създаваме, разбираме и използваме свободно различните физични явления, които срещаме в ежедневието. Тези експериметални физични образци ще улеснят вашето дете да разбере физиката посредством елементите, които могат да бъдат използвани за различни модели. Базирайки се на лесни примери, те дават начален поглед върху основните физични закони и подпомагат по-доброто разбиране на училищния материал.

назад